צום הקרניבורים
מנחה: זיו פלוטניק          סבב: בוקר           שעות: 9:00-13:00            סוג: משחק שולחני

במשך דורות רבים שבט הלדנא היה למופת של טורפים שחיו בשלום עם הטרף. אין ספק שכל
טריצרטופס וברכיוזאורוס היו מעדיפים לחיות תחת שליטת הולוצירפטורים, מאשר תחת אימת הטירנוזאורוסים - הרי מס הראשים כל כך קטן יותר.
לאחרונה, אפילו מס הראשים הזה הפסיק להגיע אל שבט הלדנא. לא יכול להיות שהבעיה היא בכם. נשלחתם לשבטי הטרף הקרובים לברר מה בדיוק הבעיה, ולמה הם לא מספקים לכם את המזון שהובטח.לרכישת כרטיסים
יאסאקון 2019